Begravelse – hvornår skal den finde sted?

Begravelse - hvornår skal den finde sted?

Begravelse, hvornår? Antallet af dage fra død til begravelse

Hvornår begravelsen skal finde sted efter en person er død, er officielt sat til senest 8 dage efter dødsfaldet. Der er dog mulighed for udsættelse på helt op til 14 dage, hvis særlige omstændigheder taler for det.

Antallet af dage fra dødsfaldet til begravelsen vil dog i praksis typisk være mellem 10 til 12 dage efter dødsfaldet. 

I denne periode holder bedemanden møde med de efterladte og hører om deres ønsker til den sidste afsked. Dernæst arrangerer bedemanden begravelsen eller bisættelsen, tager kontakt til kirken eller kapellet, samt sørger for alt det praktiske i forbindelse med højtideligheden.

På Amager er Sundby og Kastrup kapel samt Tårnby Kirke nogle af de mest benyttede steder til bisættelser og begravelser. Derfor kræver det naturligvis også, at bisættelsen eller begravelsen planlægges i god tid forinden, så højtideligheden kan finde sted på den ønskede dag.

Hvornår begravelsen skal finde sted, afhænger dog også af den afdødes trosretning. I nogle religioner skal den afdøde således helst begraves indenfor 24 timer efter, at personen er gået bort. Dette gælder blandt andet indenfor Islam, hvor den afdøde skal ikke kremeres, men jordfæstes.

Antal dage fra død til begravelse

Tidspunkt og dag for begravelsen

Tidspunkt og dag for begravelsen vil typisk være fra tirsdag til lørdag. Hvornår begravelsen finder sted er typisk i tidsrummet mellem klokken 10 og 15 på disse dage.

Du kan altid tage en snak med bedemanden, som kan rådgive og vejlede dig omkring kapellerne og kirkerne i lokalområdet og koordinere med de forskellige kirkekontorer, hvornår det er muligt, at højtideligheden kan finde et sted.

Det er nemlig den enkelte kirke eller kapel, der fastsætter det tidsrum, hvor det er muligt for borgerne at afholde ceremonien.

Du vil også ofte kunne finde denne type information på de pågældende kirkers og kapellers hjemmesider.

Ved begravelser jordfæstes den afdøde umiddelbart efter højtideligheden i kirken. Men hvis den afdøde skal kremeres, fragtes kisten til krematoriet. Herefter går der typisk fra 8 til 14 dage, indtil urnen sættes ned i gravstedet, ofte med deltagelse af familien.

Bedemanden kan altid være behjælpelig med at arrangere urnenedsættelsen på kirkegården. 

Udsættelse af begravelsen

Udsættelse af begravelsen

Udsættelse af begravelsen kan forekomme, hvis der er særlige forhold, der taler for det.

Det er typisk bedemanden, som hjælper de pårørende med at udfylde og indsende ansøgning om dispensation til udsættelse af begravelsen eller ligbrændingen. Bedemanden sender ansøgningen til kirkegårdskontoret og krematoriets administration. 

Fristen kan således forlænges fra de officielle 8 dage og helt op til 14 dage, når kirkegårdskontoret eller krematoriet modtager ansøgningen om forlængelse.

Ønsker du i stedet udsættelse af begravelsen til mere end 14 dage, skal du ansøge afdelingen Tilsyn og Rådgivning, som ligger under Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette vil bedemanden også kunne være behjælpelig med

Der kan være mange grunde til, at begravelsen eller ligbrændingen ønskes at blive udsat. En hyppig årsag er, hvis kirken eller kapellet er booket på de ønskede datoer for ceremonien, eller hvis et familiemedlem er alvorligt syg og dermed forhindret i at deltage.

En anden gængs årsag er, hvis hele familien først skal samles, og nogle familiemedlemmer kommer langvejs fra. Dette kan være, hvis nogle familiemedlemmer opholder sig i udlandet.

Relaterede indlæg