Begravelseshjælp og -tilskud

Begravelseshjælp - sådan gør du

Begravelseshjælp er et tilskud fra det offentlige til de pårørende til en afdød og bliver udbetalt som hjælp til at dække nogle af omkostningerne i forbindelse med en begravelse eller bisættelse.

Det er den afdødes formueforhold og civilstand, der ligger til grund for beregningen af tilskuddets størrelse. Derudover yder bopælskommunen tilskud i henhold til § 160 i Sundhedsloven.

Du kan ansøge om begravelseshjælp ved digital selvbetjening hos Udbetaling Danmark. Har du ikke NemID, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Begravelseshjælpen udbetales typisk efter, at Udbetaling Danmark har modtaget ansøgningen med dokumenter fra skifteretten foruden eventuel dokumentation for den afdødes og ægtefællens formue

Vi kan som bedemand også hjælpe dig med at ansøge om begravelseshjælp. Det kræver dog, at vi får en fuldmagt fra dig.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe på på 53 64 03 55.

Bedemand Henning-Vinløv Hansen

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte os døgnet rundt - alle ugens syv dage.

Telefon: 53 64 03 55

I disse situationer kan du få begravelseshjælp fra det offentlige

Begravelsestilskuddet bliver reguleret en gang om året pr. 1 januar. Taksterne her på siden er således gældende fra 1. januar 2021.

Gruppe 1. Begravelseshjælp som ikke afhænger af den afdødes og evt. ægtefælles formue

Begravelseshjælp kan udbetales til begravelse af afdøde børn under 18 år samt dødfødte børn. Beløbet er på kr. 9.750,00 pr. 1. januar 2021.

Begravelsestilskuddet kan udbetales til begravelse af personer, der er født før 1. april 1957, og minimumsbeløbet er på kr 1.050,00.

Gruppe 2. Begravelseshjælp der afhænger af den afdødes og evt. ægtefælles formue

For afdøde personer på 18 år og derover kan der maksimalt udbetales begravelsestilskud på kr. 11.650,00.

Her er det værd at lægge mærke til formuegrænsen, som afhænger af den afdødes alder, formue og familieforhold.

For afdøde personer uden ægtefælle og uden børn under 18 år er formuegrænsen på denne ydelse på kr. 19.550,00. Ovestiger den afdødes formue denne grænse, bliver begravelsestilskuddet nedsat for hver enkelt krone, som formuen overskrider med.

Det betyder, at hvis den afdøde har en formue på kr. 31.200,00, så bortfalder tilskuddet helt – bortset fra de personer, som er født før 1. april 1957, som altid får udbetalt minimum kr. 1.050,00.

For afdøde personer, som efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år, er formuegrænsen på denne ydelse kr. 38.950,00. Overstiger den afdødes formue denne grænse, bliver begravelseshjælpen nedsat for hver enkelt krone, som formuen overskrider grænsen med.

Det betyder, at hvis den afdøde har en formue, som overstiger formuegrænsen på kr. 38.950,00, så bortfalder tilskuddet helt ved en formue på kr. 50.600,00 – igen bortset fra de personer, som er født før 1.april 1957, som får udbetalt mindst kr. 1.050,00.

Sygeforsikringen Danmark

Hvis den afdøde var medlem af Sygeforsikringen Danmark, ydes der et tilskud på kr. 1.400,00, hvis den afdøde var medlem af gruppe 1 eller 2.

Sådan beregnes formuen

Begravelseshjælpen beregnes efter den samlede formue på dødsdagen.

Hvis den afdøde efterlader en ægtefælle, så er det den afdødes formue kombineret med ægtefællens formue, som ligger til grund for formueberegningen.

For ægtefællen vil formueberegningen vil dog også afhænge af værdien af fast ejendom, som overstiger kr. 100.000. Derudover indgår såkaldte formuerettigheder i fastsættelsen af begravelseshjælpens størrelse. Dette er engangsudbetalinger, som ægtefællen modtager i forbindelse med dødsfaldet fra diverse forsikringer og pensionsordninger. 

Begravelseshjælp

Såkaldt efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger til den efterladte ægtefælle indgår ikke i formueberegningen.

Hvis ikke den afdøde har pårørende, eller ønsker de pårørende ikke at bekoste en begravelse, skal kommunen, hvor den afdøde boede, stå for afholdelsen af begravelsen.

I disse situationer kan du få begravelseshjælp fra det offentlige

Begravelsestilskuddet bliver reguleret en gang om året pr. 1 januar. Taksterne her på siden er således gældende fra 1. januar 2022.

Gruppe 1: Begravelseshjælp som ikke afhænger af den afdødes og evt. ægtefælles formue

Begravelseshjælp kan udbetales til begravelse af afdøde børn under 18 år samt dødfødte børn. Beløbet er på kr. 9.850,00 pr. 1. januar 2022.

Begravelsestilskuddet kan udbetales til begravelse af personer, der er født før 1. april 1957, og minimumsbeløbet er på kr. 1.050,00.

Gruppe 2: Begravelseshjælp der afhænger af den afdødes og evt. ægtefælles formue

For afdøde personer på 18 år og derover kan der maksimalt udbetales begravelsestilskud på kr. 11.800,00.

Her er det værd at lægge mærke til formuegrænsen, som afhænger af den afdødes alder, formue og familieforhold.

For afdøde personer uden ægtefælle og uden børn under 18 år er formuegrænsen på denne ydelse på kr. 19.750,00. Overstiger den afdødes formue denne grænse, bliver begravelsestilskuddet nedsat for hver enkelt krone, som formuen overskrider med.

Det betyder, at hvis den afdøde har en formue på kr. 31.150,00, så bortfalder tilskuddet helt – bortset fra de personer, som er født før 1. april 1957, som altid får udbetalt minimum kr. 1.050,00.

For afdøde personer, som efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år, er formuegrænsen på denne ydelse kr. 39.450,00. Overstiger den afdødes formue denne grænse, bliver begravelseshjælpen nedsat for hver enkelt krone, som formuen overskrider grænsen med.

Det betyder, at hvis den afdøde har en formue, som overstiger formuegrænsen på kr. 39.450,00, så bortfalder tilskuddet helt ved en formue på kr. 51.200,00 – igen bortset fra de personer, som er født før 1. april 1957, som får udbetalt mindst kr. 1.050,00

Sygeforsikringen Danmark

Hvis den afdøde var medlem af Sygeforsikringen Danmark, ydes der et tilskud på kr. 1.400,00, hvis den afdøde var medlem af gruppe 1 eller 2.

Begravelseshjælp

Sådan beregnes formuen

Begravelseshjælpen beregnes efter den samlede formue på dødsdagen.

Hvis den afdøde efterlader en ægtefælle, så er det den afdødes formue kombineret med ægtefællens formue, som ligger til grund for formueberegningen.

For ægtefællen vil formueberegningen vil dog også afhænge af værdien af fast ejendom, som overstiger kr. 100.000. Derudover indgår såkaldte formuerettigheder i fastsættelsen af begravelseshjælpens størrelse. Dette er engangsudbetalinger, som ægtefællen modtager i forbindelse med dødsfaldet fra diverse forsikringer og pensionsordninger. 

Såkaldt efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger til den efterladte ægtefælle indgår ikke i formueberegningen.

Hvis ikke den afdøde har pårørende, eller ønsker de pårørende ikke at bekoste en begravelse, skal kommunen, hvor den afdøde boede, stå for afholdelsen af begravelsen.

Kontakt os her

Telefonnummer

Telefon : 53 64 03 55

Email & Web

E-mail: info@envaerdigafsked.dk
Web : Begravelseamager.dk

Adresse

Kastrupvej 69
2300 København S