Det sidste hvilested

Det sidste hvilested - urnenedsættelse og begravelser

Det sidste hvilested kan være både i kiste eller urne på en kirkegård eller skovbegravelsesplads, eller ved askespredning over havet.

I Danmark bliver langt de fleste mennesker bisat, og urnen placeres i enten de Ukendtes Grav eller urnefællesgraven på kirkegården. Mange vælger at få urnen nedsat i et familiegravsted eller en enkeltgrav med gravsten. Begravelse en kiste og med jordfæstelse forekommer stadig, men ikke lige så hyppigt længere.

De forskellige kirkegårde tilbyder forskellige muligheder for både bisættelse og begravelse. Du kan altid tage kontakt til bedemanden eller den ønskede kirkegård for at høre om, hvordan dine og familiens ønsker bedst kan imødekommes. 

I den senere årrække er det også blevet muligt at nedsætte urner på begravelsespladser i skoven og på skovkirkegårde samt foretage askespredning over havet.

Bedemand Henning-Vinløv Hansen

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte os døgnet rundt - alle ugens syv dage.

Telefon: 53 64 03 55

Skovbegravelses-pladser og skovkirkegårde

Skovbegravelsespladser er særlige steder i de danske skove, som er tilegnet urnenedsættelse i skoven i ikke-indviet jord. På skovbegravelsespladser må der ikke nedsættes kister, da det vil påvirke naturen for meget.

På skovbegravelsespladserne skal gravstederne som udgangspunkt ikke vedligeholdes. 

Skovbegravelse har været muligt siden 2014, hvor den første begravelsesplads i en skov åbnede i Danmark. Et stadig større antal danskere ønsker nemlig ikke at blive stedt til hvile på en traditionel kirkegård, men ønsker at blive begravet i den frie natur under træerne.

På de kommunalt ejede skovbegravelsespladser rundt omkring i landet er gravene anonyme, og den afdøde har således ingen gravsten. På skovbegravelsespladser kan folk med forskellig religiøs baggrund blive stedet til hvile, da begravelsespladserne ikke hører ikke ind under Folkekirken.

Skovbegravelse - 700x420
Urnen kan begraves i skoven på en skovbegravelsesplads

Vi har flere gange hjulpet familier fra Amager og omegn med skovbegravelser og urnenedsættelser på begravelsespladsen Ledreborg i skoven ved Lille Knapsø Bakke i Lejre, som ligger ved Roskilde. Begravelsespladsen ligger blot omkring 30 minutters kørsel fra Amager. Denne smukke og idylliske skovbegravelsesplads ligger i en bøgeskov med udsigt mod en smuk skovsø.

Udover skovebegravelsespladser findes der også egentlige skovkirkegårde, som er tilknyttet en kirke. En skovkirkegård kan både være en mere skovrig del af kirkegården, hvor de afdøde stedes til hvile under træerne, men kan også være en separat kirkegård i skoven, som bare ligger længere væk fra den traditionelle kirkegård.

Askespredning over havet fra Amager

Askespredning over havet betegnes også som maritim bisættelse og kan være en smuk og mindeværdig højtidelighed og sidste afsked.

Der er nogle særlige regler forbundet med askespredning over havet. Askespredning over havet kan finde sted, hvis den afdøde skriftligt har ønsket dette. Dette ønske kan den afdøde have indskrevet i blanketten Min Sidste Vilje eller have indtastet online på Personregistrering.dk. 

Bisættelse ved askespredning skal foregå over åbent vand mindst 200 menter fra land, hvilket kan udføres i både fjorde og bugter, men også ved at sejle ud på Øresund med en båd til askespredning over havet.

Askespredning over havet - Øresund - 700x420
Askespredning kan finde sted over Øresund

Det er ikke tilladt at foretage askespredningen over en sø eller land. Ligeledes må du ikke sænke urnen med aske i havet – dette er forbudt, og højtideligheden omkring askespredningen må heller ikke vække opsigt. Askespredning over havet er ideelt fra Amager, som jo ligger tæt på kysten hele vejen rundt.

Vi kan hjælpe dig med at tage kontakt til begravelsesmyndigheden (Kirkeministeriet) og få den nødvendige tilladelse samt hjælpe dig med at organisere ceremonien. Vi hjælper også gerne med at arrangere bådturen ud på Øresund, hvis du skulle ønske det.

Skovbegravelse - 700x420
Urnen kan begraves i skoven på en skovbegravelsesplads

Skovbegravelses- pladser og skovkirkegårde

Skovbegravelsespladser er særlige steder i de danske skove, som er tilegnet urnenedsættelse i skoven i ikke-indviet jord. På skovbegravelsespladser må der ikke nedsættes kister, da det vil påvirke naturen for meget.

På skovbegravelsespladserne skal gravstederne som udgangspunkt ikke vedligeholdes. 

Skovbegravelse har været muligt siden 2014, hvor den første begravelsesplads i en skov åbnede i Danmark. Et stadig større antal danskere ønsker nemlig ikke at blive stedt til hvile på en traditionel kirkegård, men ønsker at blive begravet i den frie natur under træerne.  

På de kommunalt egede skovbegravelsespladser rundt omkring i landet er gravene anonyme, og den afdøde har således ingen gravsten. På skovbegravelsespladser kan folk med forskellig religiøs baggrund blive stedet til hvile, da begravelsespladserne ikke hører ikke ind under Folkekirken.

Vi har flere gange hjulpet familier fra Amager og omegn med skovbegravelser og urnenedsættelser på begravelsespladsen Ledreborg i skoven ved Lille Knapsø Bakke i Lejre, som ligger ved Roskilde. Begravelsespladsen ligger blot omkring 30 minutters kørsel fra Amager. Denne smukke og idylliske skovbegravelsesplads ligger i en bøgeskov med udsigt mod en smuk skovsø.

Udover skovebegravelsespladser findes der også egentlige skovkirkegårde, som er tilknyttet en kirke. En skovkirkegård kan både være en mere skovrig del af kirkegården, hvor de afdøde stedes til hvile under træerne, men kan også være en separat kirkegård i skoven, som bare ligger længere væk fra den traditionelle kirkegård.

Skovbegravelse - 700x420
Urnen kan begraves i skoven på en skovbegravelsesplads

Skovbegravelsespladser og skovkirkegårde

Skovbegravelsespladser er særlige steder i de danske skove, som er tilegnet urnenedsættelse i skoven i ikke-indviet jord. På skovbegravelsespladser må der ikke nedsættes kister, da det vil påvirke naturen for meget.

På skovbegravelsespladserne skal gravstederne som udgangspunkt ikke vedligeholdes. 

Skovbegravelse har været muligt siden 2014, hvor den første begravelsesplads i en skov åbnede i Danmark. Et stadig større antal danskere ønsker nemlig ikke at blive stedt til hvile på en traditionel kirkegård, men ønsker at blive begravet i den frie natur under træerne.  

På de kommunalt egede skovbegravelsespladser rundt omkring i landet er gravene anonyme, og den afdøde har således ingen gravsten. På skovbegravelsespladser kan folk med forskellig religiøs baggrund blive stedet til hvile, da begravelsespladserne ikke hører ikke ind under Folkekirken.

Vi har hjulpet familier med skovbegravelser og urnenedsættelser på begravelsespladsen Ledreborg i skoven ved Lille Krapsø Bakke i Lejre, som ligger ved Roskilde. Denne smukke og idylliske skovbegravelsesplads ligger i en bøgeskov med udsigt mod en smuk skovsø.

Udover skovebegravelsespladser findes der også egentlige skovkirkegårde, som er tilknyttet en kirke. En skovkirkegård kan både være en mere skovrig del af kirkegården, hvor de afdøde stedes til hvile under træerne, men kan også være en separat kirkegård i skoven, som bare ligger længere væk fra den traditionelle kirkegård.

Askespredning over havet (åbent vand)

Askespredning over havet betegnes også som maritim bisættelse og kan være en smuk og mindeværdig højtidelighed og sidste afsked.

Der er nogle særlige regler forbundet med askespredning over havet. Askespredning over havet kan finde sted, hvis den afdøde skriftligt har ønsket dette. Dette ønske kan den afdøde have indskrevet i blanketten Min Sidste Vilje eller have indtastet online på Personregistrering.dk. 

Bisættelse ved askespredning skal foregå over åbent vand mindst 200 menter fra land, hvilket kan udføres i både fjorde og bugter, men også ved at sejle ud på Øresund med en båd til askespredning over havet.

Det er ikke tilladt at foretage askespredningen over en sø eller land. Ligeledes må du ikke sænke urnen med aske i havet – dette er forbudt, og højtideligheden omkring askespredningen må heller ikke vække opsigt. Askespredning over havet er ideelt fra Amager, som jo ligger tæt på kysten hele vejen rundt.

Vi kan hjælpe dig med at tage kontakt til begravelsesmyndigheden (Kirkeministeriet) og få den nødvendige tilladelse samt hjælpe dig med at organisere ceremonien. Vi hjælper også gerne med at arrangere bådturen ud på Øresund, hvis du skulle ønske det.

Askespredning over havet - Øresund - 700x420
Askespredning kan finde sted over Øresund

Kontakt os her

Telefonnummer

Telefon : 53 64 03 55

Email & Web

E-mail: info@envaerdigafsked.dk
Web : Begravelseamager.dk

Adresse

Arnold Nielsens Boulevard 65
2650 Hvidovre