Dødsattest og dødsanmeldelse

Doedsattest og doedsanmeldelse

Dødsattest og dødsanmeldelse ved dødsfald

I forbindelse med dødsfaldet skal der udarbejdes en dødsattest og en dødsanmeldelse, og du skal sørge for at aflevere en godkendelsesattest til kirkekontoret eller sognepræsten, før den afdøde kan jordfæstes eller kremeres.

Det er meget nyt at skulle sætte sig ind i i en svær situation, og derfor vælger mange familier at få en bedemand til at hjælpe med arbejdet. Bedemanden kan hjælpe med at udfylde, sende til og få godkendt dokumenterne hos myndighederne samt koordinere med præst, kirke, kapel, kirkegård og krematorium.

Sådan fremskaffer du en dødsattest

Dødsattesten er et juridisk dokument, der bekræfter, at en person er død. Det er lægen, der i forbindelse med ligsynet af den afdøde skal udarbejde en dødsattest. Lægen sørger for at dødsattesten bliver fremsendt digital til Sundhedsstyrelsen.

Er dødsfaldet sket i hjemmet, så er det afdødes egen læge eller en lægevagt, der skal udstede dødsattesten. Hvis dødsfaldet er sket på et hospital eller plejehjem, så er det en læge derfra, der udarbejder dødsattesten. Du må således ikke selv skrive en dødsattest.

Dødsattesten består af to sider, hvor den ene side indeholder oplysninger om, hvor og hvornår personen er død. Lægen udleverer en kopi af denne side til dig som pårørende og til bedemanden, hvis du ønsker det. Du skal bruge dødsattesten i forbindelse med, at du udfylder dødsanmeldelsen, med mindre du får bedemanden til det.

Dødsattestens anden side indeholder oplysninger om, hvordan personen døde. Disse oplysninger sender lægen til dødsårsagsregistret, hvor der føres statistisk over og forskes i de forskellige dødsårsager.

Dødsattesten skal fremsendes i forbindelse med indberetning af dødsanmeldelsen.

Hvis dødsfaldet er sket i udlandet, så er det de lokale myndigheder i landet, som skal udfylde dødsattesten. Som pårørende skal du herefter tage kontakt til enten bedemanden i Danmark eller til den danske ambassade eller konsulat i det pågældende land for at få vejledning omkring hjemtransport til Danmark med kiste eller urne.

Doedsattest og doedsanmeldelse

Sådan udfylder du en dødsanmeldelse

Dødsanmeldelsen skal anmeldes til begravelsesmyndigheden (kirkekontoret eller sognepræsten) i den afdødes bopælssogn senest 2 dage efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om den afdøde skal begraves i et andet sogn og uanset, om den afdøde var medlem af folkekirken eller ej.

Dødsanmeldelsen kan udarbejdes skriftligt med den formular, der hedder “Anmodning om begravelse/ligbrænding”, men kan også indberettes digitalt på Borger.dk til det sogn, hvor den afdøde boede. Du kan finde ud af, hvilket sogn dette er, ved at søge inde på Sogn.dk.

Når du indsender dødsanmeldelsen skal du samtidig oplyse, om den afdøde skal kremeres eller begraves. Du skal desuden oplyse, om den afdøde var medlem af folkekirken, hvor den afdøde skal stedes til hvile, om en præst skal deltage ved mindehøjtideligheden, samt hvilken dato og tidspunkt, ceremonien ønskes at finde sted. Slutteligt skal du angive den afdødes statsborgerskab.

Det gør også processen med kirkekontoret eller bedemanden nemmere, hvis du kan fremvise de følgende dokumenter:

  • Dåbs- eller fødselsattest
  • Evt. vielsesattest
  • Evt. skilsmisse- eller separationspapirer
  • Den afdødes sygesikringskort eller CPR-bevis
  • Evt. testamente

Papirarbejdet med dødsanmeldelse og dødsattest - 700x350

Når begravelsesmyndigheden har har modtaget dødsanmeldelsen, videresender de oplysningerne til folkeregisteret, såvel som socialforvaltningen og skifteretten. Det er skifteretten, der tager stilling til, hvordan boet efter den afdøde skal fordeles. Skifteretten kontakter da den person, der er angivet som kontaktperson og anmelder af dødsfaldet.

En ting, du som pårørende bør være opmærksom på, er, at når folkeregisteret har registreret dødsfaldet, så bliver bliver den afdødes bankkonti spærret i banken – og dette inkluderer også eventuelle fælleskonti, som du måtte have med den afdøde. Du kan først tilgå denne konto igen, når du har modtaget en skifteretsattest.

Bedemanden kan altid være behjælpelig med at udarbejde og indsende dødsanmeldelsen for dig, men dette kræver en fuldmagt fra dig.

Sådan gør du med godkendelsesattesten

Godkendelsensattesten er begravelsesmyndighedens dokument, der dokumenterer, at alle formalia i forbindelse med dødsfaldet er godkendt.

Først når du som pårørende har modtaget godkendelsesattesten, kan den afdøde begraves eller bisættes. Du skal derfor sørge for at aflevere godkendelsesattesten til enten krematoriet eller til kirkegården.

Begravelsen eller kremeringen skal typisk ske senest 8 dage efter dødsfaldet.

For mange mennesker, der er i sorg over et nyligt dødsfald i familien, kan det være uoverskueligt at skulle sætte sig ind i alle formalia og procedurer for at anmelde et dødsfald. Derfor vælger langt de fleste at lade bedemanden stå for dette arbejde samt udarbejde en dødsannonce.

Relaterede indlæg