Kirkegårdsudgifter – hvad koster et gravsted

Kirkegaardsudgifter - hvad koster et gravsted

Hvad koster et gravsted?

Hvad koster et gravsted? Prisen på et gravsted afhænger som udgangspunkt af, om der er tale om et tradionelt gravsted, der er omkranset af beplantning, eller om der er tale om en fællesgrav. Prisen afhænger også af, om der er tale om et kiste- eller urnegravsted. Desuden afhænger prisen af, om den afdøde var medlem af Folkekirken eller ej.

Det er også værd at være opmærksom på, om der gælder særlige regler for gravstedet med krav om særlig beplantning, græs, perlegrus eller stenkant. Dette kan også have betydning for prisen.

Alt afhængigt af om der er tale om urnenedsættelse i de ukendtes fællesgrav, eller kistenedsættelse i et traditionelt gravsted, koster et gravsted fra ca. 3500 kr og op til ca. 20.000 kr at etablere.

Derudover skal der påregnes udgifter til vedligeholdelse af gravstedet, hvis du ønsker, at kirkegården skal vedligeholde gravstedet. Dette kan nemt løbe op i omkring 1000 kr om året i den periode, som gravfreden løber.

Som udgangspunkt anbefaler vi, at du kontakter bedemanden eller det lokale kirkekontor for at høre nærmere om kirkegårdsudgifter, og hvad et gravsted koster.

Gravstedet på Amager

Gravfred og fredningsperiode – værd at vide

Gravfred er en given periode af tid, hvor et gravsted ikke må nedlægges. Gravfred kendes i loven også som ”fredningstid”. 

Formålet med gravfred er at sikre, at graven står længe nok til, at kiste, urne og ligrester når at blive nedbrudt og forgå.

I henhold til lovgivningen skal fredningstiden for gravsteder med kister være på mindst 20 år. For gravsteder med urner skal gravfreden vare mindst 10 år.

Det er ikke ualmindeligt, at gravfreden varer op til 30 år eller længere. Det skyldes, at jordbundsforholdene på den enkelte kirkegård har betydning for, hvor hurtigt kister og urner nedbrydes.

Derudover afhænger nedbrydningsprocessen også af trækistens beskaffenhed. En egetræskiste vil alt andet lige være længere om at blive nedbrudt end en kiste af fyrretræ.

På Amager er fredningstiden typisk 20-30 år.

Kirkegård og gravsted

Vedligeholdelse af gravstedet på Amager

Et traditionelt gravsted til kister og urner er typisk omkranset af beplantning i form af busk eller bed. Ofte er der trædesten ind til gravstenen, og gravstedet er bevokset med græs og blomster, eller belagt med perlesten. 

Det er indehaveren af gravstedet, der har pligt til at sørge for gravstedets vedligeholdelse. Da fredningstiden for et kistegravsted på Amager er 20 år, skal du således være forberedt på at skulle vedligeholde gravstedet i mindst 20 år. For urnegravsteder er denne periode på 10 år.

Hvis du vælger at få kirkegården til at vedligeholde gravstedet mod betaling, så sker dette typisk mod betaling årligt eller for en periode. Så vil kirkegårdens personale sørge for renholdelse af gravstedet, beskæring af planter, hækklipning og så videre.

Vælger du at få kirkegården til at vedligeholde gravstedet, vil omkostningerne afhænge af, om der er tale om et kiste- eller urnegravsted samt, om der er tale om et traditionelt gravsted. Hvis begravelsen eller urnenedsættelsen er sket i en fællesgrav, vil den påkrævede vedligeholdelse af gravstedet være på et minimum.

Du kan altid rette henvendelse til den lokale kirkegård på Amager for at høre mere. Bedemanden vil også altid kunne hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål.

Relaterede indlæg