Sådan opretter du et testamente

Testamentet udarbejdes

Et testamente er et juridisk bindende dokument, hvor du kan tage aktiv stilling til, hvad der skal ske med din formue og ejendele, når du går bort. I testamentet kan du også beskrive dine særlige ønsker til din begravelse eller bisættelse.

Har du ikke udarbejdet et testamente, når du dør, er det arveloven, der bestemmer, hvordan din formue skal fordeles. Formålet med at du arbejder dit eget testamente er således, at det er dig selv, der bestemmer, hvordan dit bo skal fordeles, når du dør.

Det er værd at være opmærksom på, at der er andre juridiske begrænsninger for, hvordan du kan dele din arv, hvis du efterlader dig børn og ægtefælle. Din efterlevende ægtefælle og dine børn samt deres børn er juridisk defineret som tvangsarvinger og livsarvinger.

Hvem kan arve efter dig?

Hvem kan arve efter dig?

Ifølge arveloven har dine tvangsarvinger krav på 25% af formuen i dit dødsbo. Tvangsarven kan du ikke selv bestemme, hvordan du vil fordele. Har du efterlevende ægtefælle og børn, vil æftefællen således få 12,5 % af tvangsarven. Dine børn arver den anden halvdel af tvangsarven (12,5%) til deling mellem sig.

De resterende 75 pct. af arven kan du så frit fordele mellem de arvinger, du ønsker at indskrive i testamentet. Har du ikke tvangsarvinger, kan du frit bestemme, hvordan din arv skal fordeles.

Hvis ikke du har et testamente, når du dør, vil din arv blive fordelt mellem dine tvangsarvinger efter arveloven. Husk her, at din eventuelle samlever i henhold til arveloven ikke er en tvangsarving. Din samlever er derfor ikke berettiget til at arve efter dig, medmindre du har oprettet et testamente og indskrevet vedkommende som arving.

Sådan opretter du et testamente 2 - 700x350

Sådan opretter du testamentet

For at udarbejde et testamente skal du være mindst 18 år gammel. Samtidig er der et krav om, at du skal være habil eller ”i stand til at handle fornuftigt”, når du opretter testamentet Testamentet skal altid være udarbejdet skriftligt.

Vi anbefaler som udgangspunkt, at du får en fagperson ind over processen med at udarbejde dit testament, eksempelvis en advokat. Derved kan du bedst sikre dig, at testamentet overholder alle formalia og krav.

Det er kun ved at oprette et testamente, at du kan sikre dig, at din arv bliver fordelt i henhold til dine ønsker. Du kan nemt oprette dit testamente gennem de følgende tre trin.

1. Værdisæt din formue

For at oprette et testamente har du først brug for at danne dig et overblik over værdien af din samlede formue. I praksis betyder det, at du laver en liste over dine mest værdifulde ting og værdisætter dem. På denne liste bør fremgå værdien af din bolig, bil, møbler, værdipapirer, bankkonto og så videre. Du bør også lave en liste over din gæld i form af diverse lån og eventuel restskat.

2. Angiv, hvem der skal arve, og hvad de skal arve

Hvis du ønsker, at din arv skal fordeles på anden vis, end arveloven foreskriver, så skal dette indskrives i dit testamente.

Lav da en liste over de personer, du ønsker skal arve efter dig, samt hvad de skal arve. Husk, at du også kan vælge at donere din arv til en organisation eller en fond.

3. Underskriv testamentet sammen med notaren eller med vidner

Det kan anbefales, at du får notaren i den lokale byret til at underskrive testamentet. Du kan også vælge at underskrive dit testamente sammen med mindst to vidner.

Notartestamente og vidnetestamente

Forskellen mellem notar- og vidnetestamente

Notartestamentet

En notar er en person, der er ansat i den lokale byret, som kan bevidne, at du er den person, du udgiver dig for at være. Så snart notaren har skrevet under på notartestamentet, er det gyldigt.

Notaren beholder en kopi af testamentet og sørger for, at det bliver gemt i det centrale testamenteregister. Derved sikrer du dig, at testamentet kan genfindes og følges efter din død.

Vidnetestamentet

Hvis du vælger at udarbejde et vidnetestamente, så skal du underskrive det, mens mindst to vidner overværer det. Vidnerne må ikke være tætte relationer eller familie, og de må heller ikke være begunstiget i testamentet.

De skal også selv afgive en erklæring, som gør det muligt at identificere dem. Vidnerne bekræfter med deres underskrift på testamentet, at de har set dig skrive under, og at du var habil, da du gjorde det. Testamentet bliver gyldigt, når det er underskrevet af alle.

Ulempen ved vidnetestamenter er, at du kan risikere, at testamentet kan blive væk. Dette problem har du ikke ved et notartestamente.

Hvis du efterfølgende skal rette i testamentet og ændre det, så skal du oprette et nyt testamente. Dette gælder uanset, om der er tale om et notartestamente eller et vidnetestamente. Når du opretter et nyt testamente, er processen den samme som for det første testamente. Sørg dog for altid at medbringe din kopi af det gamle testamente, når du går til notaren. 

Relaterede indlæg