Værd at vide om skifteretten

Vaerd at vide om skifteretten

Hvad er skifteretten?

Skifteretten er den myndighed, der i forbindelse med et dødsfald tager juridisk stilling til, hvordan en formue i et dødsbo skal skifte hænder. Når en person dør, vil skifteretten altid blive inddraget. Skifteretten er en afdeling under den lokale byret og behandler de sager, hvor penge og værdier skifte ejer, uden at der har været tale om et køb.

Ved et dødsfald i familien kommer du typisk i kontakt med skifteretten, hvis du er arving til den afdøde. Som arving skal du nemlig tage stilling til, hvad der skal ske med dødsboet – det vil sige den afdødes penge, ejendele og eventuelle gæld.

Indtil du som arving har været i kontakt med skifteretten, må du ikke råde over afdødes ejendele eller formue. Du må heller ikke rydde op i den afdødes hjem, og du må derfor ikke rydde afdødes hjem for møbler. Ligeledes bør du heller ikke betale eventuelle regninger, som den afdøde måtte have, før skifteretten har været inde over sagen.

Skifteretten

Typisk skal alle den afdødes arvinger tage stilling til behandlingen af dødsboet. Derfor er det typisk fordelagtigt, at man som anmelder af dødsfaldet inddrager de øvrige arvinger til mødet med skifterretten. Alternativt kræver det, at du som anmelder får en såkaldt skiftefuldmagt fra dem.

Skifteretten findes i de fleste større byer. Den skifteret, som du hører under, afhænger af den retskreds, som du tilhører. Dette er bestemt af din adresse. Du kan således finde din retskreds ved at søge på din adresse på Domstol.dk – her kan du også finde skiftefuldmagten.

Sådan foregår mødet med skifteretten efter et dødsfald

Skifteretten tager cirka 3-4 uger efter dødsfaldet kontakt til dén pårørende, som står som kontaktperson og anmelder af dødsfaldet. Den pågældende person vil modtage en indkaldelse til et møde i skifteretten via e-Boks eller pr. brev.

Oftest foregår mødet med skifterettens sagsbehandler blot over telefonen. Du skal derfor typisk ikke møde fysisk op i retten, men blot ringe til det telefonnummer, som er angivet i det brev, som du har modtaget.

Hvis dødsboets forhold er overskuelige (boets formue er under 60.70.000 kr), og alle arvinger er enige, kan du typisk nøjes med den hjælp, som du modtager fra skifteretten. Da vil det ikke være nødvendigt at inddrage en advokat. Sagen afsluttes blot med, at skifteretten udsteder en skifteretsattest, der beviser, at arvingerne har ret til at råde over dødsboet.

Hvis arvingerne ønsker selv at stå for behandlingen af boet, vil der være tale om et privat skifte. Hvis der er en efterlevende ægtefælle, vil der typisk være tale om et ”uskiftet bo”, hvor hele boet overdrages til ægtefællen, hvis eventuelle børn giver tilladelse til dette.

Mødet med skifteretten

I mere komplicerede sager er en bobestyrer nødvendig

I mere komplicerede tilfælde, hvor arvingerne er uenige i fordelingen af arven eller ikke selv ønsker at stå for boet, kan en bobestyrer komme ind over fordelingen af arven. Bobestyreren vil typisk være en advokat.

Hvis familien hyrer en advokat til at være bobestyrer, koster dette op til 35.000 kr, som betales af boets formue. Hvis skifteretten udpeger en bobestyrer, så er det skifteretten selv, der afholder udgiften til advokaten.

Når der kommer en bobestyrer ind over, vil sagsbehandlingen typisk vare meget længere, dog maks 2 år.

Det koster et retsgebyr på 2.500 kr, uanset om boet behandles privat eller af bobestyreren. Hvis boets formue overstiger 1 mio kr, så skal der betales et ekstragebyr på 6.500 kr

Hvad gør du, hvis der er stor gæld i dødsboet?

Hvis den afdøde efterlader sig stor gæld til en efterlevende ægtefælle eller til familien, så kan du som pårørende til den afdøde som udgangspunkt ikke arve vedkommendes gæld.

Ægtefællen kan komme ud af gælden, hvis skifteretten vælger at lave et såkaldt bo-udlæg.

Som udgangspunkt vil gæld, der er stiftet før den afdøde gik bort, således blive annulleret, og kreditorerne vil tabe deres krav.

Du bør som pårørende typisk afvente skifterettens vurdering, før du gør yderligere.

Hvis der er stiftet gæld i boet, efter dødsfaldet indtraf, så er det anmelderen af dødsfaldet, der er ansvarlig for, at alle udgifter og eventuelle lån bliver betalt.

Du kan læse mere om skifteretten på Domstol.dk.

Relaterede indlæg